3D TISK

VÝKRESOVÁ PŘÍPRAVA

Potřebujete nakreslit díl pro výrobu?

Nakreslíme ho v programu Solid Edge.

Výres pevedeme do .STL formátu.


PŘÍPRAVA PROJEKTU PRO  3D TISK

Po nakreslení výkresu bude výrobek převeden do formátu pro 3D v programu CURA.

3D TISK

Požadovvané výrobky tiskneme metodou FDM

Používáme tiskárnu SIGMA X19

PORTFOLIO TISKU

Část sochy

Ozubené kolo

Pastorek


Šrouby+ Matky


Naše 3D tiskárna Sigma x19