3D skenování objektů

3D skenování optickými skenery je bezdotyková a bezlaserová metoda, při níž je zaznamenán povrch skenovaného objektu a následně rekonstruován do trojrozměrného modelu, který se dále používá pro reverzní inženýrství, rapid prototyping, vizuální a animační tvorbu, k analýze a ochraně kulturního dědictví nebo jako podklad pro další úpravu a výrobu.

Optická metoda má výhodu v rychlosti skenování a toleranci k různým materiálům. Odpadá nutnost použít trackovací (referenční) značky, které v některých případech ani nelze použít, např. u historických objektů, které by takto mohly být poškozeny, nebo u lidí, kdy je lepení předmětů na kůži nepříjemné a lepidla mohou vyvolat alergickou reakci.

3D skenování se postupem času rozvíjí a dostává se do podvědomí stále širšího počtu kontrolorů a konstruktérů. Tato technologie umožnuje provádět společnostem práce, na které pomocí klasických metod nedosáhli, nebo byly často zdlouhavé a tedy finančně neefektivní. Technologie 3D skenování se stále častěji uplatňuje díky své velké úspoře času a realizaci projektů, které by nebylo možné klasickými metodami uskutečnit.Pomocí mobilních 3D skenerů dokážeme v dnešní době skenovat objekty všech tvarů, velikostí a barev. Zařízení tak není limitováno svými možnostmi, ale pouze obsluhou.

Využití získaných dat

1. 3D tisk – přímé zaslání souboru na 3D tiskárnu a vytisknutí kopie
2. Design – načtení dat do grafického 3D software a další úprava dat
3. Reverzní inženýrství – tvorba nového CAD modelu z naskenovaných dat
4. Kontrola kvality – vyhodnocení odchylek při výrobě

V procesu reverzního inženýrství jde o získání 3D tvaru jakékoliv fyzického objektu a vytvoření 3D CAD modelu pro design, výrobu nového modelu, nebo analýzu součásti. Nasnímaná data mohou být dále upravena na CAD plošné nebo objemové modely, které lze načíst v libovolném CAD systému.

Kontrola kvality

Jednoduché porovnání CAD modelu s naskenovanými daty. Výsledkem je inspekční protokol s naměřenými hodnotami. K vyhodnocení správného vyrobení dílu, můžete použít například tyto funkce:

1. Barevná mapa odchylek
2. 2D řezy
3. 3D měření v prostoru
4. Vyhodnocení geometrických tolerancí
5. Tvorba anotací
6. Kótování a další

Kontrola kvality je jednou z nejdůležitějších oblastí ve výrobním procesu. Rychlá kontrola vyžaduje nejúčinnější techniku pro porovnání a inspekci vyrobených součásti s CAD návrhem. Naše nejmodernější bezkontaktní skenovací systémy jsou rychlé, efektivní a poskytují data s vysokým rozlišením až 0.05 mm.